Uitreiking Koninklijke Erepenning

Op donderdag 4 april vond onze algemene ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering werden we verrast door de komst van burgemeester van Bree, gevolgd door wethouder Hans van de Laar, de pers en een afgevaardigde van de KNGU. De Burgemeester pakte de microfoon en noemde allerlei mooie dingen van onze club. Zo wordt Uno Animo volledig gerund door vrijwilligers, zijn we de oudste sportvereniging van Mierlo, hebben we een grote diversiteit aan sportlessen, van zaalvoetbal tot seniorengym, zijn we financieel gezond, hebben we een groeiend ledenaantal, dienen we een maatschappelijk belang waarbij iedereen mee kan en mag doen en betrekken we de hele gemeente in onze jubileum festiviteiten.

Al met al is de burgemeester trots op onze vooraanstaande vereniging en vervolgde hij zijn toespraak in het volgende:

“Ik heb de grote eer u als Vereniging Uno Animo mede te delen dat het Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander, heeft behaagd Rooms-Katholieke Gymnastiek vereniging “Uno Animo” een Koninklijke Erepenning toe te kennen. Deze erepenning symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van uw vereniging.”

Hieronder is de complete toespraak te lezen.

Goedenavond aanwezigen, 

Waarschijnlijk denkt u wat komt de burgemeester met de ambtsketen om nou doen op onze algemene ledenvergadering? En wat doen de mensen van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie oftewel “de bond” hier vanavond? Het is toch maar een “gewone” Algemene Leden Vergadering?   

Ik dank u hartelijk voor uw uitnodiging en ik kan u zeggen dat ik het een genoegen vind om aanwezig te mogen zijn want ik kan jullie zeggen dat het niet zomaar een ALV is bij een vereniging die 100 jaar bestaat. Wat een bijzondere mijlpaal!

Jullie zijn al een heel jaar aan het feesten. Het kan niet op. Maar dat is ook heel logisch want een

100-jarig bestaan van een vereniging maken we niet vaak mee in onze gemeente. En daarom ben ik hier met een mooie verrassing voor uw “Rooms-Katholieke Gymnastiek vereniging “Uno Animo”. Om de feestvreugde te vergroten!

Graag vraag ik naar voren de aanvrager tevens penningmeester Anton Font Freide en de andere aanwezige bestuursleden;
Ivo Matthijssen voorzitter;
Tim Haeve van de ledenadministratie;
Kelly van Dijk van het secretariaat;
Rachel Zeelen als vertrouwenspersoon;
Hans van der Horst (aspirant) bestuurslid; en
Anita Weijmans die vandaag afscheid neemt van het bestuur.

U bent het bestuur van “Rooms-Katholieke Gymnastiek vereniging “Uno Animo”.

Dit jaar, op 4 mei om precies te zijn, bestaat uw vereniging 100 jaar. Wat een lange tijd, een eeuw, wat een uitzonderlijke gebeurtenis. 

Ik ga even met u terug in de geschiedenis van “Rooms-Katholieke Gymnastiek vereniging “Uno Animo”. De vereniging is op 4 mei 1924 opgericht.

Uno Animo is sinds 10-01-2011 lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie en heeft binnen deze sportbond een aanzienlijke staat van dienst bereikt.

Uno Animo is inmiddels de oudste sportvereniging in Mierlo. Uno Animo wordt al sinds de oprichting door vrijwilligers in stand gehouden. Uno Animo, wat staat voor “één van geest”, heeft als doel haar leden op een ontspannen manier met zowel lichaam als geest in beweging te laten zijn. Je kunt al lid worden als je ongeveer 1,5 jaar oud bent.

Bij Uno Animo wordt een diversiteit aan lessen aangeboden. Van ouder kind gym tot acrogym en van zaalvoetbal tot seniorengym.

Jullie vereniging is een grote vereniging die dit jaar is uitgegroeid tot zo’n 350 leden en de thuisbasis is Sporthal de Weijer te Mierlo. Het ledenaantal groeit nog steeds en de vereniging is financieel gezond.

Uno Animo was en is in staat om, samen met haar medebestuurders en vrijwilligers, veel gymnasten in contact te brengen met diverse facetten van de gymnastieksport.

Gedurende het jaar besteedt u elke maand aandacht aan het 100-jarig bestaan met een feestelijk moment. Een greep uit de activiteiten:  Het deelnemen aan de carnavalsoptocht in Mierlo, en met succes mag je wel stellen. Met een groep van zo’n 70 personen werd de eerste prijs behaald bij de jeugdgroepen en als kers op de taart ontvingen jullie de aanmoedigingsprijs. Dat typeert jullie vereniging; het samen optrekken van leden met vrijwilligers. Een sterke combinatie.

Verder vindt er deze week nog een sponsorloop plaats en op 18 mei de Wereldkapioenschappen Apenkooi. Tot slot op 25 mei het hitfestival “Turn back time”, een leuke woordspeling 😊. Een feestjaar rond!!

Ik zeg het nog een keer; binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is uw Rooms-Katholieke Gymnastiek vereniging “Uno Animo” een vooraanstaande vereniging. Ik kan u verzekeren dat ik als burgemeester trots ben op zo’n prachtige club.

Uw vereniging, dient een maatschappelijk belang en is van grote meerwaarde voor de Mierlose gemeenschap. Iedereen doet mee! Inclusief is het kernwoord.

Een vereniging als die van U kan alleen maar bestaan door de inzet van vrijwilligers. Zonder de belangeloze, tomeloze inzet van vrijwilligers heeft een vereniging geen bestaansrecht. Ik wil dan ook graag vanaf deze plek een groot applaus voor alle vrijwilligers van Rooms-Katholieke Gymnastiek vereniging “Uno Animo”.

Een vrijwilliger én bestuurslid wil ik nog eens extra in het zonnetje zetten, namelijk Kelly van Dijk. Kelly heeft twee weken geleden tijdens het Sportgala 2023 van de gemeente Geldrop-Mierlo de prijs “Sportvrijwilliger van het jaar” gewonnen. Een extra applaus graag voor Kelly.

En dan ga ik nu over naar het officiële gedeelte. De reden waarom ik hier écht sta. Ik draag de  ambtsketen namelijk niet voor niets.

Ik heb de grote eer u als Vereniging Uno Animo mede te delen dat het Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander, heeft behaagd Rooms-Katholieke Gymnastiek vereniging “Uno Animo” een Koninklijke Erepenning toe te kennen. Deze erepenning symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van uw vereniging.

Mag ik meneer Ivo Matthijssen vanuit zijn rol als voorzitter vragen deze Koninklijke Erepenning in ontvangst te nemen. Tevens overhandig ik u de bijbehorende oorkonde en een brief van de commissaris van de Koning mevrouw Ina Adema.

Namens het voltallige gemeentebestuur, met wethouder Hans van de Laar hier aanwezig, feliciteer ik jullie van harte met deze verdiende Koninklijke erepenning en spreek ik de wens uit dat uw Gymnastiek vereniging “Uno Animo nog een lange gezonde toekomst tegemoet gaat.

Dan erepenning en oorkonde uitreiken. En documenten laten ondertekenen.

Ik overhandig nu graag een bos bloemen aan alle bestuursleden. Want een Koninklijke Erepenning verdien je niet alleen. Deze verdien je met elkaar. Dankjewel daarvoor.

Categories:

Tags:

Er kan geen reactie meer gegeven worden.