Ouder kind gym

Ouder kind gym

Deze ouder kind gym les / peutergym is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 1,5  jaar, vanaf het moment dat ze goed kunnen lopen.

In deze ouder kind gym les / peutergym gaan de kinderen samen met papa/ mama of een andere begeleider ontdekken wat er allemaal kan met je lichaam.

Diverse toestellen staan opgesteld waar de kinderen op kunnen klimmen, van af kunnen springen en glijden.
Iedere week staan er weer nieuwe situaties opgesteld voor de kinderen om te gaan ontdekken wat er allemaal mogelijk is.

De ouder kind gym les / peutergym begint altijd met het namen voorlezen en rondrollen van de bal naar alle kinderen, daarna gaan we bewegen op muziek of met divers klein materiaal ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Daarna mogen de ouders en/ begeleiders zelf met hun kind over de diverse toestellen.
Aan het einde van de les nog even een kort gezamenlijk spel en een gedag versje om af te sluiten.

Mochten er jongere broertjes of zusjes meekomen dan is de ouder daarvoor verantwoordelijk.

De ouder kind gym les / peutergym zijn op woensdag ochtend exacte tijden kunt u vinden in ons lesrooster.