Activiteiten

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten die in een jaar worden georganiseerd.

Sinterklaas

Sinterklaas brengt samen met zijn Pieten elk jaar een bezoekje aan onze jongste leden. Hopelijk is er voor iedereen wat lekkers. De volwassen leden drinken samen met hun leiding en met het bestuur koffie met lekkernijen van de Sint.

Kamp

Voor de oudere kinderen is er in principe elke twee jaar een kamp. Tijdens een kamp worden leuke spellen georganiseerd in bijvoorbeeld een bos of een veld en ook de dropping mag niet vergeten worden.

Carnaval

Alle leden mogen in de week vóór Carnaval verkleed naar de les komen. Op de woensdagmiddag zijn alle leden welkom om de polonaise te lopen met de leiding.

Clubkampioenschappen

Eens per twee jaar organiseren voor alle leden de clubkampioenschappen. Spannend voor de leden en mooi om te zien voor ouders, familie en vrienden.

Oud papier

Om extra geld te verdienen haalt een groep vrijwilligers twee of drie keer per jaar oud papier op. Ben je 18 jaar of ouder en wil je meehelpen, meld je dan aan bij secretariaat@uno-animo.nl.

Seizoensafsluiting

In de laatste week voordat de zomervakantie begint, krijgen de jeugdleden tijdens de les een heerlijk ijsje en gaan de volwassen leden op het terras koffiedrinken met hun leiding en het bestuur.