Catergorie Nieuws

Ledenvergadering

97ste Jaarvergadering

Deze jaarvergadering zal worden gehouden op dinsdag 6 juli 2021 in de podiumzaal van ‘t Patronaat.

Alle leden in de leeftijd 16 jaar en ouder, en ouders/verzorgers van leden onder de 16 jaar, zijn welkom. Uiteraard zorgen wij deze avond weer voor een drankje en een hapje. De aanvangstijd is gesteld op 20.30 uur.

Het financieel jaarverslag 2020, de begroting 2021 en de notulen van de 96ste jaarvergadering zal vanaf 18.30 uur in de ontvangstruimte in te zien zijn.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen 96ste jaarvergadering d.d. 3 september 2020
 3. Financieel verslag over 2020
 4. Verslag kascommissie
 5. Benoeming kascommissie voor het jaar 2021
  Pauze
 6. Jaarverslag over het jaar 2020
 7. Bestuursverkiezing
  Bestuursleden die aftredend zijn en niet herkiesbaar:

  Bestuursleden die aftredend zijn en w...
Lees meer

herstart alle lessen Uno-Animo – update per 05-06-2021

Beste ouders/verzorgers en leden,

Op 5 juni was het dan zover, een aantal extra versoepelingen voor de binnensport werden ingevoerd. Hiermee werd de 3e stap van het openingsplan gezet, wat voor ons betekende dat al onze lessen weer konden starten. Zelfs de zaalvoetbal mag nu met de nieuwe regels weer binnen van start!

De belangrijkste nieuwe voorwaarden voor onze lessen zijn:

Voor kinderen tot en met 17 jaar:

 • Binnen en buiten gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Wedstrijden zijn toegestaan, onderling en wedstrijden tegen andere clubs.  Bij wedstrijden en trainingen mag geen publiek aanwezig zijn.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar:

 • Binnen en buiten is sporten met maximaal 50 personen in groepsverband toegestaan...
Lees meer

Eerste binnen lessen van 2021

Op woensdag 19 mei mochten we voor het eerst weer de zaal in. EINDELIJK! Iedereen was hier al zo lang op aan het wachten, eindelijk weer lekker warm binnen, eindelijk weer alle materialen kunnen gebruiken. Wat was iedereen weer blij om binnen te zijn. Enkele groepen blijven wel nog buiten, gezien dat met de huidige maatregelen meer geschikt is voor bepaalde groepen, maar de meeste groepen hebben we weer fijn binnen mogen verwelkomen. We gaan er samen nog een aantal fijne lesweken van maken tot aan de zomervakantie.

Lees meer

Surprises woensdaggroep recreatie 11 jaar en ouder:

Op woensdag 19 mei was het dan eindelijk zover en hebben we de surprises aan elkaar mogen geven. Normaal gesproken zijn de surprises vlak voor de kerstvakantie, maar vanwege de lockdown ging de les toen niet door en zagen we elkaar ook buiten pas 2 keer. Nu hadden we een nieuwe datum geprikt en konden alle mooie surprises toch nog aan elkaar worden gegeven, gelukkig konden we precies deze les voor het eerst naar binnen, zodat we het niet koud hadden. Het was een erg gezellige les met veel gelach en er zijn zelfs nog pepernoten gegeten. Iedereen heeft goed zijn best gedaan. Er was van alles gemaakt van uil, tot potlood, tot frikandel.

Lees meer

Binnenlessen en buitenlessen Uno-Animo – update per 19-05-2021

Beste ouders/verzorgers en leden,

Op 19 mei wordt, als de ziekenhuiscijfers het toelaten, de tweede stap van het openingsplan gezet en gaan binnensportlocaties open. En dat betekent dat voor veel van onze lessen we weer terug mogen naar de zaal. Yes, hier hebben we naar uitgekeken!

De belangrijkste wijzigingen voor onze lessen zijn:

 • Buitensporten voor volwassenen (vanaf 27jaar) mag nu per groepen van max. 30 personen (op 1,5m afstand)
 • Binnensporten voor volwassenen (18 jaar en ouder) is toegestaan in groepjes van max. 2 personen (op 1,5m afstand)
 • Binnen- en buitensporten voor kinderen (t/m 17 jaar) is toegestaan. 1,5meter afstand houden niet verplicht.

Bij het sporten is het natuurlijk belangrijk dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurd...

Lees meer

Nieuw wedstrijdsysteem turnen

Vanaf september 2021 organiseert de K.N.G.U. op een nieuwe manier de turnwedstrijden. Alle kinderen kunnen daardoor meer wedstrijden turnen (gestreefd wordt naar minimaal drie wedstrijden). Er zal voornamelijk in teams geturnd worden. 

Er is een nieuwe indeling van de leeftijdscategorieën:

 • Onderbouw: alle 7, 8 en 9 jarige kinderen, zitten in de categorie instap. 
 • Middenbouw: alle 10, 11 en 12 jarige kinderen, zitten in de categorie pupil. 
 • Bovenbouw: verdeeld in de categorie jeugd (13 en 14 jarige), categorie junior (15, 16 en 17 jarige) en categorie senioren (18 jaar en ouder).

De leeftijdsindeling wordt bepaald aan de hand van het geboortejaar. Zo kan het voorkomen dat kinderen even oud zijn, maar toch in een andere categorie vallen.

De onderbouw kinderen turnen drie kee...

Lees meer

Corona update + buitenlessen

Na de persconferentie van dinsdag 13 april is gebleken dat de huidige coronamaatregelen voor de sport voorlopig zijn verlengd t/m 28 april. Daarnaast is er een openingsplan gepresenteerd met in stap 2 versoepelingen voor de sport: “Sporten binnen toegestaan”. Dat geeft ons goede hoop dat we over een maandje voor een deel van onze lessen weer terug de gymzaal in kunnen. Op dit moment echter blijft de gymzaal nog even voor ons gesloten.

Gelukkig kunnen we net als afgelopen zomer buiten lessen gaan verzorgen op het voetbalterrein van VV Mifano. De eerste buiten proeflessen van een aantal groepen zijn inmiddels geweest. Het enthousiasme van de jeugd was erg groot waardoor we besloten hebben voor deze groepen de buitenlessen voort te zetten.

Ook wordt er inmiddels onderzocht of we vo...

Lees meer

Jaarvergadering 2020 uitgesteld

Beste leden, ouders/verzorgers,

Via dit bericht willen wij jullie op de hoogte brengen dat we hebben besloten de jaarvergadering over 2020, die gepland stond op 25 maart 2021, tot nader orde uit te stellen. Ondanks dat we begrijpen dat een jaarvergadering ook in digitale vorm kan plaatsvinden, zijn er een aantal redenen om toch te besluiten de jaarvergadering voorlopig uit te stellen. Dit zijn o.a. het feliciteren van de jubilarissen, het inzien van de kasboekhouding en het toegankelijk houden voor leden die niet online kunnen/willen aansluiten.

Wij hebben dus besloten de jaarvergadering uit te stellen tot een moment waarop minimaal een deel van de genodigden fysiek aanwezig kan zijn...

Lees meer

Online carnaval quizavond

Op maandag 15 februari heeft het dagelijks bestuur van Uno-Animo een online carnaval quizavond voor al haar vrijwilligers en ereleden georganiseerd. De dresscode was uiteraard ‘Trekt oe skonste pakske oan! ‘ en door een carnaval starters pakket kon iedereen met een hapje en een drankje meedoen aan drie mooie, actieve en spannende opdrachten. De carnavalskennis is goed getest, als ook de snelheid van de vrijwilligers om als eerste het juiste gezochte voorwerp te vinden en voor de camera te tonen. Daarnaast hebben we ook een prijs uitgereikt voor het best verklede team. Ondanks de huidige maatregelen en de afstand was het een erg gezellige en leuke avond!

Lees meer

Uitslag bingo speurtocht

Jullie hebben tijdens de carnavalsvakantie allemaal mee kunnen doen met de speurtocht, op zoek naar alle gezichten van leiding en bestuur en dat aanstrepen op een bingokaart. Ook niet-leden mochten hier aan meedoen en hadden in plaats van een kaart vol met foto’s een kaart met getallen.

Bij 2 volle rijen mocht je bij groenteboer van der Leest een lekkere appel of een ander stuk fruit ophalen. En bij een volle kaart kon je deze opsturen en maakte je kans op een prijs. Een volle kaart halen was een hele prestatie, je moest opzoek naar 25 verschillende foto’s en de bijbehorende opdrachten uitvoeren. De meeste waren daar wel een paar dagen mee bezig!

Alle prijswinnaars hebben hun prijs ondertussen ontvangen, gefeliciteerd en veel plezier ermee!

Wedstrijd groep acro

 • 1ste prijs...
Lees meer