Turnen

Vanuit de recreatiegymnastiek ontstaat voor een aantal kinderen de behoefte zich ook op wedstrijden voor te bereiden. Indien de leiding erachter staat, kan een kind deelnemen aan een jongtalentgroep waarin kinderen zitten die naast recreatieve gymnastiek een aantal wedstrijdelementen beoefenen, en dus ook extra uren les krijgen.

Vanuit de jong-talentgroep turnen komt men dan in de wedstrijdgroep. We hebben 1 meisjeswedstrijdgroep. Men doet mee aan een door de K.N.G.U. georganiseerde competitie in verschillende categorie�n. Ook kan men deelnemen aan Verenigingskampioenschappen, toestelturnen, enz.

Vanuit de Regiokampioenschappen is het zelfs mogelijk op te klimmen naar landelijk georganiseerde wedstrijden. Het spreekt voor zich, dat inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen erg groot moeten zijn om aan de wedstrijdsport te kunnen deelnemen. Omdat onze vereniging is aangesloten bij de K.N.G.U., is het mogelijk ook deel te nemen aan allerlei door deze Bond georganiseerde spelen en wedstrijden. Voor deze wedstrijden is een wedstrijdpas verplicht. Ook de vereniging zelf organiseert naast de gymnastiek andere spelen. Alles bij elkaar een vereniging, die voor ieder die van bewegen houdt, voldoende biedt om zich te ontspannen.