Turnen

Vanuit de recreatiegymnastiek ontstaat voor een aantal kinderen de behoefte zich ook op wedstrijden voor te bereiden. Indien de leiding erachter staat, kan een kind deelnemen aan een jong-talentgroep. Binnen deze groep beoefen je een aantal wedstrijdelementen. Daarnaast doe je ook aan recreatieve gymnastiek. In de jong-talentgroep turn je dus één of meer extra uren per week.

Vanuit de jong-talentgroep turnen komt men dan in de wedstrijdgroep. We hebben 1 meisjeswedstrijdgroep. Men doet mee aan een door de K.N.G.U. georganiseerde competitie in verschillende categoriën. Ook kan men deelnemen aan Verenigingskampioenschappen, toestelturnen, enz.

Vanuit de Regiokampioenschappen is het zelfs mogelijk op te klimmen naar landelijk georganiseerde wedstrijden. Het spreekt voor zich, dat inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen erg groot moeten zijn om aan de wedstrijdsport te kunnen deelnemen. Omdat onze vereniging is aangesloten bij de K.N.G.U., is het mogelijk deel te nemen aan allerlei door deze Bond georganiseerde spelen en wedstrijden. Voor deze wedstrijden is een wedstrijdpas verplicht.