Uno Animo is een gymnastiekvereniging in Mierlo en is aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). De vereniging is opgericht op 4 mei 1924, en is daarmee de oudste sportvereniging in Mierlo. Uno Animo wordt al sinds de oprichting door vrijwilligers in stand gehouden.

Uno Animo, wat staat voor “een van geest”, heeft als doel haar leden op een ontspannen manier met zowel lichaam als geest in beweging te laten zijn.
Je kunt al lid worden vanaf ongeveer 1,5 jaar tot ……..

Bij Uno Animo worden diverse lessen aangeboden. Van ouder kind gym tot acro-gym en van zaalvoetbal tot seniorengym. Bekijk ons gehele lesaanbod eens.

Uno Animo is een grote vereniging met ca. 300 leden en onze thuisbasis is de gymzaal in Sporthal de Weijer te Mierlo. Het ledenaantal blijft mooi op peil en de vereniging is financieel gezond. We bereiden ons al voor op het eeuwfeest in 2024. Dit jubileum moet uiteraard gevierd worden, daarom zal er in elke maand van 2024 een activiteit plaatsvinden voor leden en/of vrijwilligers. Van al deze activiteiten en ook tijdens de normale lesuren worden regelmatig foto’s gemaakt.

Naast alle vrijwilligers voor onze lesuren is er natuurlijk ook het bestuur om alles in goede banen te leiden en de noodzakelijke continuïteit te behouden. Meer informatie hierover is te vinden onder het tabblad bestuur.