Leiding

De leiding bij Uno-Animo draagt zorg voor alle sporturen op een verantwoorde manier. Er is zowel hoofd- als hulpleiding.

Ons beleid is dat de hoofdleiding beschikt over de KNGU licentie gymnastiekleider niveau 3. Hulpleiding beschikt over KNGU licentie niveau 2.

Bij iedere les is minimaal 1 hoofdleiding aanwezig,  hulpleiding is meestal aanwezig voor assistentie.