Leiding

De leiding bij Uno-Animo draagt zorg voor alle sporturen op een verantwoorde manier. Er is zowel hoofd als hulp-leiding.

Ons beleid is dat de hoofdleiding beschikt over de KNGU licentie gymnastiekleider niveau 3. Hulp-leiding beschikt over KNGU licentie niveau 2.

Bij iedere les is minimaal 1 hoofdleiding aanwezig,  hulp-leiding is meestal aanwezig voor assistentie.