Protocol herstart binnenlessen bij Uno-Animo

Belangrijke informatie voor iedereen om vooraf te lezen en zich daaraan te houden:

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar een ‘ruimte met regels’ samenleving gaan. Hierbij hoort dat per 1 juli binnensporten weer zijn toegestaan. In de praktijk betekent dit voor ons dat wij vanaf 24 augustus weer zullen gaan sporten in Sporthal de Weijer in Mierlo. Hieronder leest u ons protocol met betrekking tot de herstart van onze binnenlessen.

Voor de volledige richtlijnen verwijzen wij naar het sportprotocol van het NOC*NSF en de aanvullingen vanuit de KNGU en Rijksoverheid. Links naar deze informatie vindt u onderaan dit protocol.

Er volgt nu een samenvatting van de meest belangrijkste en aanvullende richtlijnen/adviezen:

Algemeen:

Wij adviseren om je aan onderstaande algemene maatregelen te houden:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; wij vertrouwen hierop op eigen verantwoordelijkheid (en inzicht) bij de leden, ouders/verzorgers en leiding.
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • was je handen met water en zeep, voor en na bezoek sportlocatie.
 • schud geen handen.

Voor sporters/leden:

Als aanvulling op de algemene adviezen, graag rekening houden met onderstaande richtlijnen en adviezen:

 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden.
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.
 • alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand.
 • mits mogelijk probeer zo min mogelijk of zo kort mogelijk gebruik te maken van de kleedkamers en douches. Dit om 1,5 m afstand te kunnen bewaren. Mits mogelijk ga alvast de sporthal in en wacht daar naast de kant.
 • kleed je zoveel mogelijk thuis al om, douche zoveel mogelijk thuis na het sporten.
 • volg altijd de aanwijzingen van Sporthal de Weijer op zoals b.v. looproutes. Daarnaast zal er desinfectie aanwezig zijn bij de ingang en achterzijde van de Weijer.
 • wij vragen je vriendelijk om de regels en aanwijzingen van de leiding op te volgen.

Voor ouders en verzorgers:

Als aanvulling op de algemene adviezen, graag rekening houden met onderstaande richtlijnen en adviezen:

 • als ouder raden wij af om aanwezig te zijn bij de training van je kind. Als ondersteuning van uw kind noodzakelijk is, dan verzoeken wij u dit aan te geven bij de leiding.
 • neem dit protocol van Uno-Animo voorafgaand aan de training goed door met uw kind.
 • bij vragen kunt u altijd terecht bij de leiding!

Voor trainers/leiding:

Als aanvulling op de algemene adviezen, graag rekening houden met onderstaande richtlijnen en adviezen:

 • trainers/leiding en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven.
 • vermijd als trainer/leiding/vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives.
 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden.
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.
 • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten.
 • probeer grotere groepen te verdelen over meerdere kleedkamers.
 • bij voorkeur is er 1 persoon aanwezig zijn die de RIVM maatregelen in de gaten houdt. Dit mag de leiding zelf zijn of, mits nodig, mag dit ook een ouder of andere vrijwilliger zijn.
 • was je handen thuis met water en zeep voordat je training gaat geven.

Belangrijke informatie voor iedereen om te lezen en zich daaraan te houden:

 1. Algemeen protocol sporten in de buitenlucht (NOC*NSF): https://nocnsf.nl/sportprotocol
 2. Aanvullend richtlijnen/vragen vanuit de KNGU: https://dutchgymnastics.nl/veelgestelde-vragen
 3. Regelgeving opgesteld vanuit de Vereniging Sport en Gemeente (VSG): https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/
 4. Rijksoverheid info Coronavirus & sport: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Voor overige vragen/opmerkingen graag contact opnemen met secretariaat@uno-animo.nl.