PROTOCOL GYMLESSEN BIJ UNO-ANIMO

Belangrijke informatie voor iedereen om vooraf te lezen en zich daaraan te houden:

In de persconferentie op 13 oktober j.l. heeft de overheid aangegeven dat we helaas weer teruggaan van een “samenleving met regels” naar een “gedeeltelijke lockdown”. Binnensporten blijft toegestaan, echter met aangescherpte maatregelen. Deze maatregelen zullen ingaan op 14 oktober 22:00 uur.

De landelijke aangescherpte maatregelen houden voor de sport in:

 • Boven de 18 jaar mag alleen individueel worden gesport. In teamverband mag met maximaal vier personen op 1,5 meter afstand worden gesport.
 • Kinderen tot 18 jaar mogen sporten in teamverband.
 • Geen publiek aanwezig in de sporthal.
 • Kleedkamers en douches zijn gesloten.

In de praktijk betekent dit voor ons dat alle lessen waarvan er meer dan vier personen 18 jaar of ouder aanwezig zijn tijdelijk worden stopgezet. Dit betreft:

 • Ouder-kind gym op woensdag van 9:00-10:00 en 10:00-11:00
 • Masters Groep op woensdag van 10:00-11:00
 • Jongens Recreatie op woensdag van 19:30-20:30
 • Sportfit groep dames op woensdag van 19:30-20:30
 • Sportcarrousel op woensdag van 20:30-21:30
 • Zaalvoetbal Heren op donderdag van 20:00-21:00
 • Acro Gymnastiek (meerdere dagen en tijden)

Hieronder leest u ons protocol met betrekking tot onze gymlessen. Voor de volledige richtlijnen verwijzen wij naar het sportprotocol van het NOC*NSF en de aanvullingen vanuit de KNGU en Rijksoverheid. Links naar deze informatie vindt u onderaan dit protocol.

Er volgt nu een samenvatting van de meest belangrijkste en aanvullende richtlijnen/adviezen:

Algemeen:

Wij adviseren om je aan onderstaande algemene maatregelen te houden:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; wij vertrouwen hierop op eigen verantwoordelijkheid (en inzicht) bij de leden, ouders/verzorgers en leiding.
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder;
 • was je handen met water en zeep, voor en na bezoek sportlocatie.
 • schud geen handen.

Voor sporters/leden:

Als aanvulling op de algemene adviezen, graag rekening houden met onderstaande richtlijnen en adviezen:

 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voor personen vanaf 18 jaar geldt altijd de 1,5 meter afstand regel, ook tijdens het sporten.
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand.
 • volg altijd de aanwijzingen van Sporthal de Weijer op zoals b.v. looproutes. Daarnaast zal er desinfectie aanwezig zijn bij de ingang en achterzijde van de Weijer.
 • wij vragen je vriendelijk om de regels en aanwijzingen van de leiding op te volgen.
 • Alle kleedkamers (incl. doucheruimtes) in Sporthal de Weijer zijn gesloten. Daarom moet iedereen al omgekleed naar de zaal komen. De tassen en jassen kun je aan de zijkant in de zaal neerleggen.
 • Sportpubliek en sporters die klaar zijn met sporten zijn ook niet toegestaan. Daarom zijn de tribunes in de sporthal gesloten en vragen wij je na het sporten direct naar huis te gaan.

Voor ouders en verzorgers:

Als aanvulling op de algemene adviezen, graag rekening houden met onderstaande richtlijnen en adviezen:

 • ouders mogen niet in de sporthal komen. Dus graag buiten de kinderen afzetten en ook weer buiten wachten met ophalen.
 • neem dit protocol van Uno-Animo voorafgaand aan de training goed door met uw kind.
 • bij vragen kunt u altijd terecht bij de leiding!

Voor trainers/leiding:

Als aanvulling op de algemene adviezen, graag rekening houden met onderstaande richtlijnen en adviezen:

 • trainers/leiding en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven.
 • vermijd als trainer/leiding/vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives.
 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Dit geldt niet voor onderling contact tussen personen vanaf 18 jaar, daar blijft de 1,5m gelden.
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten.
 • probeer grotere groepen te verdelen over meerdere kleedkamers of langs de rand van de sportzaal.
 • bij voorkeur is er 1 persoon aanwezig die de RIVM maatregelen in de gaten houdt. Dit mag de leiding zelf zijn of, mits nodig, mag dit ook een ouder of andere vrijwilliger zijn.
 • was je handen thuis met water en zeep voordat je training gaat geven.

Belangrijke informatie voor iedereen om te lezen en zich daaraan te houden:

 1. Algemeen protocol sporten in de buitenlucht (NOC*NSF): https://nocnsf.nl/sportprotocol
 2. Aanvullend richtlijnen/vragen vanuit de KNGU: https://dutchgymnastics.nl/veelgestelde-vragen
 3. Regelgeving opgesteld vanuit de Vereniging Sport en Gemeente (VSG): https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/
 4. Rijksoverheid info Coronavirus & sport: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Voor overige vragen/opmerkingen graag contact opnemen met secretariaat@uno-animo.nl.