PROTOCOL SPORTLESSEN BIJ UNO-ANIMO (PER 5JUNI’21)

Belangrijke informatie voor iedereen om vooraf te lezen en zich daaraan te houden:

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat per 5juni een aantal extra versoepelingen voor de binnensport worden ingevoerd. Hiermee wordt de 3e stap van het openingsplan gezet.

Voor de volledige richtlijnen verwijzen wij naar het sportprotocol van het NOC*NSF en de aanvullingen vanuit de KNGU en Rijksoverheid. Links naar deze informatie vindt u onderaan dit protocol.

Er volgt nu een samenvatting van de meest belangrijkste en aanvullende richtlijnen/adviezen voor de binnen- en buitensport:

Algemeen:

Wij adviseren om je aan onderstaande algemene maatregelen te houden:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; wij vertrouwen hierop op eigen verantwoordelijkheid (en inzicht) bij de leden, ouders/verzorgers en leiding.
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten waar dat niet kan);
 • was je handen met water en zeep, voor en na bezoek sportlocatie.
 • schud geen handen.

Voorwaarden voor kinderen tot en met 17 jaar:

 • Binnen en buiten gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Wedstrijden zijn toegestaan, onderling en wedstrijden tegen andere clubs.  Bij wedstrijden en trainingen mag geen publiek aanwezig zijn.

Voorwaarden voor volwassenen vanaf 18 jaar:

 • Binnen en buiten is sporten met maximaal 50 personen in groepsverband toegestaan. Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand houden niet verplicht. Dit is exclusief personeel.
 • Onderlinge wedstrijden alleen tussen sporters van dezelfde club toegestaan.
 • Er mag geen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen.

Algemeen binnen sporten Sporthal de Weijer:

 • volg altijd de aanwijzingen van Sporthal de Weijer op zoals b.v. looproutes. Daarnaast zal er desinfectie aanwezig zijn bij de ingang en achterzijde van de Weijer.
 • wij vragen je vriendelijk om de regels en aanwijzingen van de leiding op te volgen.
 • De kleedkamers (incl. doucheruimtes) in Sporthal de Weijer zijn weer geopend.
 • Sportpubliek en sporters die klaar zijn met sporten zijn ook niet toegestaan. Daarom zijn de tribunes in de sporthal gesloten en vragen wij je na het sporten direct naar huis te gaan.

Voor ouders en verzorgers:

Als aanvulling op de algemene adviezen, graag rekening houden met onderstaande richtlijnen en adviezen:

 • Ouders mogen niet in de sporthal komen. Voorkeur is de kinderen bij de hoofdingang af te zetten en ook weer bij dezelfde ingang na de les op te halen. De leiding kan dan de kinderen ophalen en weten zo zeker dat ze met de juiste ouders mee gaan.
 • neem dit protocol van Uno-Animo voorafgaand aan de training goed door met uw kind.
 • bij vragen kunt u altijd terecht bij de leiding!

Voor trainers/leiding:

Als aanvulling op de algemene adviezen, graag rekening houden met onderstaande richtlijnen en adviezen:

 • trainers/leiding en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven.
 • vermijd als trainer/leiding/vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives.
 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden.
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten.
 • was je handen thuis met water en zeep voordat je training gaat geven.

Belangrijke informatie voor iedereen om te lezen en zich daaraan te houden:

 1. Algemeen protocol sporten in de buitenlucht (NOC*NSF): https://nocnsf.nl/sportprotocol
 2. Aanvullend richtlijnen/vragen vanuit de KNGU: https://dutchgymnastics.nl/veelgestelde-vragen
 3. Rijksoverheid info Coronavirus & sport: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Voor overige vragen/opmerkingen graag contact opnemen met secretariaat@uno-animo.nl.