PROTOCOL BINNEN- en BuitenLESSEN BIJ UNO-ANIMO (per 19mei’21)

Belangrijke informatie voor iedereen om vooraf te lezen en zich daaraan te houden:

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat, mits de ziekenhuiscijfers het toelaten, de tweede stap van het openingsplan ingezet wordt en dat de binnensport vanaf 19 mei ’21 weer hervat kan gaan worden. Uiteraard gaat dit vooralsnog gepaard met een aantal maatregelen. Daarmee worden tegelijkertijd ook de maatregelen voor de buitensport versoepeld.

Voor de volledige richtlijnen verwijzen wij naar het sportprotocol van het NOC*NSF en de aanvullingen vanuit de KNGU en Rijksoverheid. Links naar deze informatie vindt u onderaan dit protocol.

Er volgt nu een samenvatting van de meest belangrijkste en aanvullende richtlijnen/adviezen voor de binnen- en buitensport:

Algemeen:

Wij adviseren om je aan onderstaande algemene maatregelen te houden:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; wij vertrouwen hierop op eigen verantwoordelijkheid (en inzicht) bij de leden, ouders/verzorgers en leiding.
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten voor jonger dan 27jaar);
 • was je handen met water en zeep, voor en na bezoek sportlocatie.
 • schud geen handen.

Voor sporters/leden (binnen- en buitensport):

Als aanvulling op de algemene adviezen, graag rekening houden met onderstaande richtlijnen en adviezen:

Volwassenen (binnen):

 • Sporten voor volwassenen (18 jaar en ouder) is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
 • groepslessen voor volwassenen zijn verboden.
 • er mogen wel meer groepjes naast elkaar sporten als:
  • de groepjes van 2 personen minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes.
  • zij niet mengen.
 • Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
 • Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.

Volwassenen (buiten):

 • Sporten in groepsverband op 1,5m afstand toegestaan. Groepsgroo­tte maximaal 30 personen.

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar (binnen&buiten):

 • Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt geen maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Algemeen binnen sporten Sporthal de Weijer:

 • volg altijd de aanwijzingen van Sporthal de Weijer op zoals b.v. looproutes. Daarnaast zal er desinfectie aanwezig zijn bij de ingang en achterzijde van de Weijer.
 • wij vragen je vriendelijk om de regels en aanwijzingen van de leiding op te volgen.
 • Alle kleedkamers (incl. doucheruimtes) in Sporthal de Weijer zijn gesloten. Daarom moet iedereen al omgekleed naar de zaal komen. De tassen en jassen kun je aan de zijkant in de zaal neerleggen.
 • Sportpubliek en sporters die klaar zijn met sporten zijn ook niet toegestaan. Daarom zijn de tribunes in de sporthal gesloten en vragen wij je na het sporten direct naar huis te gaan.

Voor ouders en verzorgers:

Als aanvulling op de algemene adviezen, graag rekening houden met onderstaande richtlijnen en adviezen:

 • Ouders mogen niet in de sporthal komen. Voorkeur is de kinderen bij de hoofdingang af te zetten en ook weer bij dezelfde ingang na de les op te halen. De leiding kan dan de kinderen ophalen en weten zo zeker dat ze met de juiste ouders mee gaan.
 • neem dit protocol van Uno-Animo voorafgaand aan de training goed door met uw kind.
 • bij vragen kunt u altijd terecht bij de leiding!

Voor trainers/leiding:

Als aanvulling op de algemene adviezen, graag rekening houden met onderstaande richtlijnen en adviezen:

 • trainers/leiding en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven.
 • vermijd als trainer/leiding/vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives.
 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden.
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten.
 • bij voorkeur is er 1 persoon aanwezig zijn die de RIVM maatregelen in de gaten houdt. Dit mag de leiding zelf zijn of, mits nodig, mag dit ook een ouder of andere vrijwilliger zijn.
 • was je handen thuis met water en zeep voordat je training gaat geven.

Samenvatting spelregels voor binnen- en buitensport:

Belangrijke informatie voor iedereen om te lezen en zich daaraan te houden:

 1. Algemeen protocol sporten in de buitenlucht (NOC*NSF): https://nocnsf.nl/sportprotocol
 2. Aanvullend richtlijnen/vragen vanuit de KNGU: https://dutchgymnastics.nl/veelgestelde-vragen
 3. Rijksoverheid info Coronavirus & sport: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Voor overige vragen/opmerkingen graag contact opnemen met secretariaat@uno-animo.nl.