Belangrijke informatie voor iedereen om vooraf te lezen en zich daaraan te houden:

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat per 6 november ’21 weer een nieuw aantal coronamaatregelen worden ingevoerd. Hieronder vindt u een opsomming van de aangescherpte regels die op onze gymlessen van toepassing zijn:

  1. Vanaf 18 jaar is er binnen de sportaccommodatie een coronatoegangsbewijs (een QR-scancode) verplicht. Deze is te verkrijgen als u gevaccineerd bent, onlangs genezen bent van corona of minder dan 24uur voor de gymles negatief bent getest. Breng uw QR-code incl. legitimatiebewijs mee naar de sportles. De vereniging is verantwoordelijk om deze controle uit te voeren en hierop toe te zien. Onze leiding zal u daarom bij start van de les vragen de QR-code te laten scannen.
  2. Een mondkapje is verplicht in de publieke binnenruimte, zodra u Sporthal de Weijer binnenkomt.
  3. Advies is 1,5 meter afstand te houden. Probeer deze regel waar mogelijk ook tijdens de sportlessen aan te houden.

Verder vragen we iedereen zich aan een aantal algemene basisregels te houden:

  1. voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; wij vertrouwen hierop op eigen verantwoordelijkheid (en inzicht) bij de leden, ouders/verzorgers en leiding.
  2. heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  3. ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  4. houdt 1,5 m afstand tot elkaar (uitzondering tijdens het sporten waar dat niet kan);
  5. was je handen met water en zeep, voor en na bezoek sportlocatie.
  6. schud geen handen.

Voor overige vragen/opmerkingen graag contact opnemen met secretariaat@uno-animo.nl.