PROTOCOL GYMLESSEN BIJ UNO-ANIMO

i.v.m. de harde lockdown worden er op dit moment geen sportlessen gegeven!

In de persconferentie van 14 december ’20 j.l. heeft Minister President Mark Rutte aangegeven dat Nederland in een harde lockdown gaat voor ten minste 5 weken (t/m 19 januari). Voor de amateursport betekent dit o.a. dat sportlocaties en sporthallen gesloten worden. Als gevolg hiervan zullen vanaf dinsdag 15 december al onze gym- en sportlessen tijdelijk worden stopgezet.

Op 12 januari zal er een nieuwe persconferentie worden gehouden waarin zal worden aangegeven of wij vanaf 19 januari weer (gedeeltelijk) onze lessen mogen herstarten.

Belangrijke informatie voor iedereen om vooraf te lezen en zich daaraan te houden:

N.a.v. de persconferentie van 4november zijn de richtlijnen vanuit de KNGU en gemeente gewijzigd. Echter, voor onze gymlessen verandert er met de aangescherpte maatregelen niet bijzonder veel. Een aantal lessen kunnen (in overleg met de leiding) nog altijd tijdelijk niet worden gegeven. Andere lessen kunnen in aangepaste vorm wel gegeven blijven worden. Zie hieronder het overzicht.

Onderstaande informatie geldt voor lessen waarin 18+ leden sporten. Voor gymlessen aan leden t/m 17jaar blijven de regels onveranderd en zijn er geen aangescherpte maatregelen. 

Belangrijkste aanscherpingen vanuit de overheid sinds 4nov:

 • Groepslessen voor sporters vanaf 18 jaar zijn de komende 2 weken niet toegestaan.
 • Maximale groepsgrootte voor sporters vanaf 18 jaar is 2 personen.

De belangrijkste verduidelijkingen vanuit KNGU/gemeente zijn:

 • De gymsport is in de meeste gevallen geen groepsles. Met een groepsles wordt vanuit de overheid een les bedoeld met een algemene instructie aan iedereen tegelijk. Zolang er individuele instructies gegeven worden aan de sporters is het dus geen groepsles.
 • Per zaal zijn meerdere groepen van max. 2personen toegestaan (excl. trainer), zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepen zit, er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen.
 • De groepjes van 2 personen moeten individuele les-instructies krijgen.
 • Wordt er gesport in groepjes van max. 2 personen dan blijft deze in samenstelling de hele les hetzelfde.
 • Trainer/leiding telt niet mee in het max. aantal 18+ sporters, wel in het max. aantal per zaal (30).
 • Trainer/leiding mag rondlopen van groepje naar groepje.
 • Trainer/leiding mag kortstondig vangen om de veiligheid te waarborgen (ook 18+ leden).

Samen met onze leiding hebben wij gekeken naar de mogelijkheden om binnen de gestelde regels en op een verantwoorde manier gymlessen aan te bieden. Daar waar wij van mening zijn veilige lessen aan te kunnen bieden gaan de lessen (eventueel in aangepaste vorm) door.

Lessen met 18+ leden die in aangepaste vorm* door zullen gaan:

 • Masters Groep op woensdag van 10:00-11:00.
 • Sportcarrousel op woensdag van 20:30-21:30.
 • Jongens Recreatie op woensdag van 19:30-20:30.
 • Acro Gymnastiek (lessen met 18+ leden)

* details over de aangepaste lesvorm zal via de hoofdleiding met de leden worden besproken.

Lessen die niet door gaan en tijdelijk stopgezet zijn:

 • Ouder-kind gym op woensdag van 9:00-10:00/10:00-11:00.
 • Sportfit groep dames op woensdag van 19:30-20:30
 • Zaalvoetbal Heren op donderdag van 20:00-21:00

Deze update is onder voorbehoud van eventueel wijziging van de corona maatregelen. Mocht dit het geval zijn dan kunt u wederom een corona update hierover verwachten.

Hieronder leest u ons protocol met betrekking tot onze gymlessen. Voor de volledige richtlijnen verwijzen wij naar het sportprotocol van het NOC*NSF en de aanvullingen vanuit de KNGU en Rijksoverheid. Links naar deze informatie vindt u onderaan dit protocol.

Er volgt nu een samenvatting van de meest belangrijkste en aanvullende richtlijnen/adviezen:

Algemeen:

Wij adviseren om je aan onderstaande algemene maatregelen te houden:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; wij vertrouwen hierop op eigen verantwoordelijkheid (en inzicht) bij de leden, ouders/verzorgers en leiding.
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder;
 • was je handen met water en zeep, voor en na bezoek sportlocatie.
 • schud geen handen.

Voor sporters/leden:

Als aanvulling op de algemene adviezen, graag rekening houden met onderstaande richtlijnen en adviezen:

 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voor personen vanaf 18 jaar geldt altijd de 1,5 meter afstand regel, ook tijdens het sporten.
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand.
 • volg altijd de aanwijzingen van Sporthal de Weijer op zoals b.v. looproutes. Daarnaast zal er desinfectie aanwezig zijn bij de ingang en achterzijde van de Weijer.
 • wij vragen je vriendelijk om de regels en aanwijzingen van de leiding op te volgen.
 • Alle kleedkamers (incl. doucheruimtes) in Sporthal de Weijer zijn gesloten. Daarom moet iedereen al omgekleed naar de zaal komen. De tassen en jassen kun je aan de zijkant in de zaal neerleggen.
 • Sportpubliek en sporters die klaar zijn met sporten zijn ook niet toegestaan. Daarom zijn de tribunes in de sporthal gesloten en vragen wij je na het sporten direct naar huis te gaan.

Voor ouders en verzorgers:

Als aanvulling op de algemene adviezen, graag rekening houden met onderstaande richtlijnen en adviezen:

 • ouders mogen niet in de sporthal komen. Dus graag buiten de kinderen afzetten en ook weer buiten wachten met ophalen.
 • neem dit protocol van Uno-Animo voorafgaand aan de training goed door met uw kind.
 • bij vragen kunt u altijd terecht bij de leiding!

Voor trainers/leiding:

Als aanvulling op de algemene adviezen, graag rekening houden met onderstaande richtlijnen en adviezen:

 • trainers/leiding en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven.
 • vermijd als trainer/leiding/vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives.
 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Dit geldt niet voor onderling contact tussen personen vanaf 18 jaar, daar blijft de 1,5m gelden.
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten.
 • probeer grotere groepen te verdelen over meerdere kleedkamers of langs de rand van de sportzaal.
 • bij voorkeur is er 1 persoon aanwezig die de RIVM maatregelen in de gaten houdt. Dit mag de leiding zelf zijn of, mits nodig, mag dit ook een ouder of andere vrijwilliger zijn.
 • was je handen thuis met water en zeep voordat je training gaat geven.

Belangrijke informatie voor iedereen om te lezen en zich daaraan te houden:

 1. Algemeen protocol sporten in de buitenlucht (NOC*NSF): https://nocnsf.nl/sportprotocol
 2. Aanvullend richtlijnen/vragen vanuit de KNGU: https://dutchgymnastics.nl/veelgestelde-vragen
 3. Regelgeving opgesteld vanuit de Vereniging Sport en Gemeente (VSG): https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/
 4. Rijksoverheid info Coronavirus & sport: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Voor overige vragen/opmerkingen graag contact opnemen met secretariaat@uno-animo.nl.