Contributie

De contributie wordt twee maal per jaar van je rekening afgeschreven, dit kan alleen via automatische incasso. Dat gebeurt rond eind januari en eind juli. Je betaalt de vastgestelde contributie steeds vooraf. Dat betekent dat het afgeschreven bedrag betrekking heeft op de periode die nog moet komen.

Per ingeschreven lid draagt Uno-Animo een deel van de contributie af aan de KNGU. Je bent daardoor ook automatisch lid van de KNGU, zodat je verzekerd bent voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

LET OP: als je tijdens een contributieperiode je lidmaatschap beëindigt of minder lesuren gaat volgen, krijg je de betaalde contributie voor die periode NIET terug.
Als je binnen een periode meer lesuren gaat volgen, ontvang je daarvoor tussentijds een extra rekening.

De contributie bedragen voor 2020 zijn als volgt:
Leeftijd Per half jaar
Basiscontributie * t/m 16 jaar € 57,50
Basiscontributie * vanaf 17 jaar € 76,50
Per lesuur extra t/m 16 jaar € 44,00
Per lesuur extra vanaf 17 jaar € 57,00
Voetbaluur € 97,00
Acropas, wedstrijdpas € 20,00
Stempelkaart sportcaroussel € 42,50 per 10 lessen

*De basiscontributie is de contributie voor één lesuur per week.

Het IBAN van Uno-Animo is: NL23 RABO 0134 1997 23 (Rabobank te Mierlo).