Contributie

De contributie wordt twee maal per jaar via automatische incasso van je rekening afgeschreven. Dat gebeurt rond eind januari en eind juli. Je betaalt de vastgestelde contributie steeds vooraf. Dat betekent dat het afgeschreven bedrag geldt voor de periode die nog moet komen.

Per ingeschreven lid draagt Uno-Animo een deel van de contributie af aan de KNGU. Je bent daardoor ook lid van de KNGU, zodat je verzekerd bent voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

LET OP: als je tijdens een contributieperiode je lidmaatschap beëindigt, krijg je de betaalde contributie voor die periode NIET terug. Ook als je in een periode minder uren les gaat volgen, krijg je voor die periode geen contributie terug. Als je binnen een periode meer lesuren gaat volgen, ontvang je daarvoor tussentijds een extra rekening.

De contributie bedragen voor 2017 zijn als volgt:
Leeftijd Per half jaar
Basiscontributie * t/m 16 jaar € 57,00
Basiscontributie * vanaf 17 jaar € 76,00
Per lesuur extra t/m 16 jaar € 44,00
Per lesuur extra vanaf 17 jaar € 57,00
Voetbaluur € 97,00
Acropas € 20,00

*De basiscontributie is de contributie voor één lesuur per week.

Automatische incasso

Je kunt de contributie alleen via automatische incasso betalen. Dat neemt onze vrijwilligers veel werk uit handen en bespaart onze vereniging geld. Bovendien vergeet je niet te betalen. Op het inschrijfformulier geef je ons toestemming voor de automatische incasso.

Het IBAN van Uno-Animo is: NL23 RABO 0134 1997 23 (Rabobank te Mierlo).