Bestuur

Het bestuur van Uno-Animo bepaalt het beleid van de vereniging rondom de lessen en activiteiten en draagt er zorg voor dat dit beleid ook word uitgevoerd. Dit wordt gedaan in overleg met verschillende groepen binnen de vereniging. Bij de jaarvergadering zijn alle groepen vertegenwoordigd; zowel leden, leiding als bestuur is hierbij aanwezig. Om het dagelijkse beleid goed te kunnen sturen zijn er bestuur-leiding vergaderingen. Bij deze vergadering zijn zowel de leiding en het bestuur aanwezig. Voor beleidsbepaling op bestuurlijk niveau zijn er ook bestuursvergaderingen. Hierbij is alleen het bestuur vertegenwoordigd waar zaken zoals financiën, ARBO-gerelateerde kwesties en het algemeen beleid worden besproken.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
Naam Rol Emailadres
Ivo Matthijssen Voorzitter voorzitter@uno-animo.nl
Tim Haeve Ledenadministratie ledenadministratie@uno-animo.nl
Sebastiaan van de Ven Vice-voorzitter, Secretaris secretariaat@uno-animo.nl
Anton Font Freide Penningmeester penningmeester@uno-animo.nl
Rachel Zeelen Bestuurslid, Vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon@uno-animo.nl
Anita Weijmans Bestuurslid