jaarvergadering tagged posts

Jaarvergadering 2015

Jaarvergadering; 26 maart 2015.

Afmeldingen; Hans van der Horst, Dianne van Deursen, Martijn van Eerdt, Brigitte van der Linden, Marjan Adriaans, Danielle Latijnhouwers, Carla Willems, lisette Steenbakkers.

1.Opening door de voorzitter

Algemene ledenvergadering van de rooms katholieke gymnastiekvereniging Uno-Animo.
Fijn dat ik zoveel gezichten zie.
Dit is voor mij de eerste keer als voorzitter.
De belangrijkste bijeenkomst van het jaar.
Welkom aan de leden, leiding, bestuur, ereleden.

2. Notulen 90ste jaarvergadering d.d. 27-03-2014.

Zonder op of aanmerkingen worden de notulen vastgesteld.
Antoinette bedankt.

3. Financieel jaarverslag over 2014.

Maurice voorzitter van de commissie financiën, presenteert het financieel jaarverslag over 2014.
We sluiten dit jaar af met een negatief resulta...

Lees meer