Nieuw wedstrijdsysteem turnen

Vanaf september 2021 organiseert de K.N.G.U. op een nieuwe manier de turnwedstrijden. Alle kinderen kunnen daardoor meer wedstrijden turnen (gestreefd wordt naar minimaal drie wedstrijden). Er zal voornamelijk in teams geturnd worden. 

Er is een nieuwe indeling van de leeftijdscategorieën:

  • Onderbouw: alle 7, 8 en 9 jarige kinderen, zitten in de categorie instap. 
  • Middenbouw: alle 10, 11 en 12 jarige kinderen, zitten in de categorie pupil. 
  • Bovenbouw: verdeeld in de categorie jeugd (13 en 14 jarige), categorie junior (15, 16 en 17 jarige) en categorie senioren (18 jaar en ouder).

De leeftijdsindeling wordt bepaald aan de hand van het geboortejaar. Zo kan het voorkomen dat kinderen even oud zijn, maar toch in een andere categorie vallen.

De onderbouw kinderen turnen drie keer een meetmoment. Tijdens een meetmoment kunnen ze laten zien wat ze allemaal al geleerd hebben. Dit gebeurd op een speelse manier en de kinderen mogen meerdere malen de oefeningen/onderdelen laten zien. Door het uitvoeren van de turnonderdelen kunnen ze kleurstickers verdienen. Zo gaat iedereen met een leuk diploma naar huis. 

De middenbouw is opgedeeld in zeven verschillende niveaus. Elk niveau kent een eigen moeilijkheidsgraad. Waar voorgaande jaren de oefeningen voorgeschreven waren, is er vanaf nu veel keuzevrijheid. Zo kan elk kind op eigen niveau deelnemen aan de wedstrijden. Uiteraard zullen er nog een aantal verplichte onderdelen gevraagd worden, dit is nodig om het juiste niveau van de turnster te bepalen. De turnoefeningen zullen zo vereenvoudigd worden, zodat het plezier voorop staat. Er worden drie wedstrijden georganiseerd waarin de turnsters als team strijden tegen andere teams. Naast de teamprestatie tellen de individuele resultaten ook mee. Wanneer een turnster voldoende punten heeft gescoord kan het zich plaatsen voor de individuele allround finale. 

De bovenbouw blijft zoals voorheen turnen in zes verschillende divisies. De oefenstof/onderdelen van de bovenbouw is voor aankomend seizoen nog ongewijzigd. De wijzigingen voor het het seizoen van 2022-2023 zullen volgend jaar bekend gemaakt worden. 

Alle kinderen en ouders zullen binnenkort nog een uitgebreidere uitleg ontvangen over de categorieën en niveaus.