Vertrouwenspersoon en VOG

Gymnastiekvereniging Uno-Animo is een vereniging waarin sportplezier centraal staat. Er is geen ruimte voor agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit geldt voor iedereen die bij onze vereniging betrokken zijn: leden, leiding en bestuursleden.

Vertrouwenspersoon

Gymnastiekvereniging Uno-Animo heeft een vertrouwenspersoon. Iedereen binnen de vereniging kan bij hem/haar terecht bij ongewenst of grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele of andere intimidatie, pesten, uitsluiting, discriminatie, agressie en geweld.
De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden en desgewenst advies geven of samen naar een oplossing zoeken. Vertrouwelijkheid is daarbij gegarandeerd.
De vertrouwenspersoon is Rachel Zeelen, te bereiken via vertrouwenspersoon@uno-animo.nl.

KNGU

Ook de KNGU bied ondersteuningsmogelijkheden om melding te doen een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik. Informatie hierover is te vinden op de website van de KNGU via deze link: https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten/vertrouwenscontactpersoon

Verklaring Omtrent Gedrag

Voor alle leiding en bestuursleden, die binnen onze vereniging werkzaam zijn zal de vereniging een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Het aanvragen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.

Vragen

Heeft u nog aanvullende vragen? Neemt u dan contact op met ons secretariaat via secretariaat@uno-animo.nl