logo_uno-animo

Veel reacties op de ledenenquête

Er zijn veel reacties op de ledenenquête binnengekomen, maar liefst 99 stuks. De commissie IK Sport is daar zeer blij mee en bedankt iedereen voor de actieve bijdrage. Met die leden die hebben aangegeven te willen helpen met activiteiten, is inmiddels contact opgenomen. Echter er zijn ook leden die geen contactgegevens hebben achtergelaten in de enquête. Daarom doen wij een beroep op jullie: meld je aan als je Uno-Animo wilt helpen met activiteiten, commissies of iets anders. Neem contact op met de voorzitter Arno van Hoof op voorzitter@uno-animo.nl. De IK Sport Commissie is inmiddels al hard aan de slag met het analyseren van de reacties.

IK-Sport commissie