Carnavalsles: recreatie turngroepen van Corrie, Vera en Kelly

Op 23 februari was de carnavalsles voor de leden van de recreatie turngroepen van Corrie, Vera en Kelly. In deze les hebben de leden leuke dingen gedaan zoals: apenkooi, dropveterrace en modeshow. De leden zijn in groepen verdeeld om zo om de beurt alles te doen. De leden vonden het kei leuk om alles mee te doen en aan het eind van de les zijn twee leden uitgekozen, deze twee leden waren het leukst verkleed en kregen een beker mee naar huis. Een van de leden kwam uit de groep van Corrie en het andere lid kwam uit de groep van Kelly.