CORONA UPDATE N.A.V. PERSCONFERENTIE 4 NOV

N.a.v. de persconferentie van 4november zijn de richtlijnen vanuit de KNGU en gemeente gewijzigd. Echter, voor onze gymlessen verandert er met de aangescherpte maatregelen niet bijzonder veel. Een aantal lessen kunnen (in overleg met de leiding) nog altijd tijdelijk niet worden gegeven. Andere lessen kunnen in aangepaste vorm wel gegeven blijven worden. Zie hieronder het overzicht.

Onderstaande informatie geldt voor lessen waarin 18+ leden sporten. Voor gymlessen aan leden t/m 17jaar blijven de regels onveranderd en zijn er geen aangescherpte maatregelen. 

Belangrijkste aanscherpingen vanuit de overheid sinds 4nov:

 • Groepslessen voor sporters vanaf 18 jaar zijn de komende 2 weken niet toegestaan.
 • Maximale groepsgrootte voor sporters vanaf 18 jaar is 2 personen.

De belangrijkste verduidelijkingen vanuit KNGU/gemeente zijn:

 • De gymsport is in de meeste gevallen geen groepsles. Met een groepsles wordt vanuit de overheid een les bedoeld met een algemene instructie aan iedereen tegelijk. Zolang er individuele instructies gegeven worden aan de sporters is het dus geen groepsles.
 • Per zaal zijn meerdere groepen van max. 2personen toegestaan (excl. trainer), zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepen zit, er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen.
 • De groepjes van 2 personen moeten individuele les-instructies krijgen.
 • Wordt er gesport in groepjes van max. 2 personen dan blijft deze in samenstelling de hele les hetzelfde.
 • Trainer/leiding telt niet mee in het max. aantal 18+ sporters, wel in het max. aantal per zaal (30).
 • Trainer/leiding mag rondlopen van groepje naar groepje.
 • Trainer/leiding mag kortstondig vangen om de veiligheid te waarborgen (ook 18+ leden).

Samen met onze leiding hebben wij gekeken naar de mogelijkheden om binnen de gestelde regels en op een verantwoorde manier gymlessen aan te bieden. Daar waar wij van mening zijn veilige lessen aan te kunnen bieden gaan de lessen (eventueel in aangepaste vorm) door.

Lessen met 18+ leden die in aangepaste vorm* door zullen gaan:

 • Masters Groep op woensdag van 10:00-11:00.
 • Sportcarrousel op woensdag van 20:30-21:30.
 • Jongens Recreatie op woensdag van 19:30-20:30.
 • Acro Gymnastiek (lessen met 18+ leden)

* details over de aangepaste lesvorm zal via de hoofdleiding met de leden worden besproken.

Lessen die niet door gaan en tijdelijk stopgezet zijn:

 • Ouder-kind gym op woensdag van 9:00-10:00/10:00-11:00.
 • Sportfit groep dames op woensdag van 19:30-20:30
 • Zaalvoetbal Heren op donderdag van 20:00-21:00

Deze update is onder voorbehoud van eventueel wijziging van de corona maatregelen. Mocht dit het geval zijn dan kunt u wederom een corona update hierover verwachten.

Bekijk het volledige coronaprotocol op deze pagina.

Als laatste willen wij uw aandacht vragen voor het volgende. Om de verspreiding van het corona virus zoveel mogelijk tegen te gaan en om alert te zijn op eventuele besmettingen binnen de vereniging vragen wij u het de leiding te laten weten als uw kind/uzelf of iemand binnen het huishouden positief getest is. Uiteraard mag uw kind of u dan niet komen sporten. Samen gaan we in overleg om na te gaan of er risico is geweest op verdere besmetting binnen de vereniging. Uiteraard geldt altijd de standaard regel; bij klachten blijf a.u.b. thuis. Bedankt.