Contributie 2023

Door de stijgende kosten voor onder andere gas en licht zal 2023 voor iedereen een duurder jaar worden. Maar dit zal niet liggen aan de contributie van Uno Animo. Wij hebben kunnen besluiten om de komende contributie, op één uitzondering na, gelijk te houden met die van afgelopen jaren. Voor de lessen die in oktober 2022 niet door konden gaan ivm de sluiting van de Weijer voor de vluchtelingen, gaat van het eerste halfjaarlijkse contributie ook nog eens een korting af. De hoogte van deze korting is per lesgroep berekend en ligt rond de 15%.

De bovengenoemde uitzondering gaat over de wedstrijdcontributie, deze stijgt met €5,-. Van de wedstrijdcontributie werd altijd al een groot deel van de extra kosten voor wedstrijddeelnames betaald. Zoals extra leiding/trainingen, inschrijfgelden en km-vergoedingen. Hier wordt nu aan toegevoegd dat we de kosten voor wedstrijdtrainingspakken hierin meenemen. Dit komt in plaats van het eventuele “wasgeld” dat door leiding kon worden gevraagd. 

Rond het einde van februari zal deze contributie automatisch van uw rekening worden afgeschreven. Zorgt u voor voldoende saldo?

Heeft u vragen over uw contributie? Stuur dan een mail aan ledenadministratie@uno-animo.nl

Contributie 2023: https://www.uno-animo.nl/contributie/