Verslag 98ste JAARVERGADERING UNO-ANIMO 2021 

Afgelopen week was het eindelijk weer zover, de 98ste jaarvergadering van Uno Animo.  

Na 2 jaar van overleg via computers en telefoons weer een gezellige samenkomst van bestuur, leden en ereleden in Sportcafe de Weijer. Na de opening door voorzitter Ivo Matthijssen kon de vergadering van start.   

Natuurlijk stond ook het afgelopen jaar corona nog volop in de spotlight en gingen we van de ene lockdown naar de andere. Hierbij een extra bedankje namens het bestuur voor alle vrijwilligers en de speciale corona commissie voor hun bijdrage en snelle reacties waar nodig was. Daarnaast ook een dankjewel aan Mifano voor het vrijstellen van velden zodat we vanaf maart 2021 weer in ieder geval buiten konden sporten. 

Maar buiten dat zat ook het bestuur niet stil en hebben zij zich oa volop bezig gehouden met de nieuwe WBTR wet (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) waarbij er een huisreglement ingevoerd moest worden en er een nieuw statuut opgesteld is. Ook moest de ledenadministratie met een nieuw systeem gaan werken en heeft dit ook volledig over kunnen zetten. 

Via IK sport werd er gekeken hoe het zat met de laagdrempeligheid van de club en hoe deze ook te waarborgen. Voornamelijk werd hierbij gekeken naar de financiën. Hoe kun je de contributie zo laag mogelijk houden? Hier kwam onder andere uit dat sponsoring een enorme bijdrage hieraan kan leveren. Mede door de grote clubactie, de Rabobank,  de Plus sportactie en de verbinding met GNT als sponsor weten we dit ook zo te houden. 

Hierdoor is ook het ledenaantal redelijk gelijk gebleven aan afgelopen 2 jaar. We hebben op dit moment 249 leden. Leuk weetje: Het oudste lid is 86 jaar en onze jongste lid slechts 17 maanden. 

Verder kijken we als vereniging natuurlijk ook enorm uit naar ons 100 jarig bestaan in 2024 en is er een speciale jubileum commissie opgesteld die een compleet programma hiervoor uit zullen stippelen. Je maakt zoiets natuurlijk maar eenmalig mee! 

Daarnaast waren er 2 leden die we dit jaar in het zonnetje mochten zetten, namelijk: Suzanne Klomp, al 25 jaar lid van onze vereniging en Ad van der Reek al 65 jaar trots in ons midden. Zij ontvingen een mooi aandenken voor deze mijlpaal.