Ledenvergadering

Verslag 95ste Jaarvergadering Uno-Animo

Afgelopen donderdag 4 april vond de 95ste jaarvergadering van Gymnastiekvereniging Uno-Animo plaats in dorpspaviljoen De Weijer. Het openingswoord werd gehouden door voorzitter Arno van Hoof waarin hij het gevoerde beleid over 2018 toelichtte. Onderwerpen zoals werving van vrijwilligers en nieuwe leden werden besproken, waaronder de nieuwe les ‘De Sportcarrousel’. Ook werd er stilgestaan bij het 95-jarig jubileum van de vereniging, wat Uno-Animo de oudste vereniging van Mierlo maakt. We nog steeds een stabiele vereniging met een groot aantal jeugdleden. Penningmeester Anton Font Freide presenteerde het financieel jaarverslag van 2018 en de begroting voor het jaar 2019. De kascommissie bracht verslag uit en gaf het gevoerde financiële beleid een positieve beoordeling. Het jaarverslag werd met bijbehorende foto’s gerepresenteerd door Martijn van Eerdt.

Daarnaast is Ivo Mathijssen toegetreden tot het bestuur. Kijk daarvoor verder in deze nieuwsbrief.

Aan het einde van de vergadering werden een aantal jubilarissen gehuldigd; Iris van Heck, Paul Gottenbos, Ilse Sanders en Jan Eijkemans werden gehuldigd als 12,5 jarig lid.  Anton Font Freide voor zijn 25-jarig jubileum en Martien van Loon vierde zijn jubileum van maar liefst 60 jaar. Al deze jubilarissen werden bedankt met een bloemetje.

Na de vergadering kon iedereen nog even met elkaar bijpraten onder het genot van een drankje en een hapje.

jubilarissen 2019