Update #5 Beleid Uno-Animo omtrent Coronavirus

Beste ouders/verzorgers en leden,

Via dit bericht ontvangt u een update op ons beleid omtrent het coronavirus (COVID-19).

Tijdens de persconferentie van het kabinet op 6 mei jl. zijn er nieuwe richtlijnen afgegeven m.b.t. het organiseren van sportlessen. De nieuwe adviezen van het RIVM i.c.m. de gestelde richtlijnen vanuit de gemeente Geldrop-Mierlo, betekenen kortweg voor onze vereniging:

  1. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat zij tijdens het sporten geen rekening hoeven te houden met 1,5m afstand.
  2. Voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5m afstand moeten houden.
  3. Voor sporters van 18+ geldt dat zij tijdens het sporten 1.5m afstand moeten houden.
  4. De sporthal blijft gesloten tot 1 september. Tot de zomervakantie is enkel buiten sporten toegestaan.
  5. Een sportles op openbaar terrein is niet toegestaan.

Opstarten buiten sportlessen

De nieuwe richtlijnen bieden ons de kans om tot aan de zomervakantie buiten sportlessen te organiseren voor een groot deel van onze leden. Op dit moment zijn wij druk in overleg met andere verenigingen om hiervoor een geschikte locatie te vinden. Ook de leiding is druk bezig te beoordelen welke lessen, eventueel in aangepaste vorm, weer opgestart kunnen worden.

Wij streven ernaar zoveel mogelijk van onze leden weer een sportles te kunnen aanbieden. Echter, onze prioriteit ligt bij uw gezondheid en dat van anderen om u heen. Ook zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van een geschikte locatie bij een andere vereniging. Dit kan dus betekenen dat niet alle lessen kunnen worden opgestart, of dat er lessen worden georganiseerd op een andere dag/tijd dan dat u gewend bent.

Zodra er meer bekend is over waar, wanneer en welke lessen er kunnen starten, dan zal dit via de leiding en/of een extra nieuwsbrief naar u worden gecommuniceerd.

Kampweekend 2020

Vooralsnog streven wij ernaar om het kampweekend in september door te laten gaan. De voorbereidingen gaan door en ook de inschrijvingen zijn nog altijd open. Wel is er op dit moment nog veel onduidelijk over de regels omtrent corona op de locatie van het kampweekend. Over een aantal weken zal de kampcommissie een definitief besluit nemen of het kamp wel of niet door kan gaan dit jaar.

Voor nu nog even volhouden, maar dan hopen we jullie snel weer te zien op een van onze georganiseerde buitenlessen.

Met sportieve groet,

Bestuur Uno-Animo