Update #3 Beleid Uno-Animo omtrent Coronavirus

Beste ouders/verzorgers en leden,

Via dit bericht ontvangt u een update op ons beleid omtrent het coronavirus (COVID-19).

Jaarvergadering 2 april gaat niet door

I.v.m de huidige richtlijnen van het RIVM zal de geplande jaarvergadering op donderdagavond 2 april niet doorgaan. Deze wordt verplaatst naar een later tijdstip dit jaar. Op het moment dat de adviezen van het RIVM dit toelaten zullen we een nieuwe datum vastleggen en deze aan u kenbaar maken.

Compensatie op contributie

De huidige richtlijnen van het RIVM en de KNGU waardoor de lessen en trainingen zijn uitgevallen lopen tot 6 april. Het is op dit moment nog onduidelijk of deze maatregelen worden verlengd. Het bestuur heeft daarom besloten de geplande contributie begin juli nog niet te innen. Deze zal pas geïnd worden zodra bekend wordt dat lessen en trainingen weer door kunnen gaan. Alle misgelopen lesweken zullen vervolgens naar rato ingehouden worden op de rest van de contributie van 2020. 

U hoeft zich dus geen zorgen te maken over te veel betaalde contributie voor lessen die u niet heeft kunnen volgen.

Geldigheid sportcarrousel kaarten verlengd

Het bestuur heeft besloten dat de geldigheid van de sportcarrousel kaarten ook naar rato zal worden verlengd. Zodra bekend wordt wanneer de lessen weer kunnen starten zal definitief bepaald worden hoeveel langer elke kaart geldig blijft.

Kampweekend gaat vooralsnog door

Ondanks de maatregelen omtrent de coronacrisis gaan de voorbereidingen voor het kampweekend in september gewoon door. Wie nog geen inschrijfbrief heeft, of deze kwijt is, kan de inschrijfbrief van onze website downloaden. Een uitgebreide update hierover kunt u lezen in extra nieuwsartikel op onze website (Zie artikel).

Meierijcup 4-5 april afgelast

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus is de Meierijcup, georganiseerd door turnvereniging Dioscuri in Sint-Oedenrode, op 4 en 5 april afgelast. De ingeschreven deelnemers zullen hun inschrijfgeld terugkrijgen.

Zoals ook in voorgaande berichtgeving gemeld, blijft het bestuur de ontwikkelingen en adviezen van het RIVM en de KNGU scherp in de gaten houden en zullen u zodra dit nodig is informeren mocht hier het beleid in wijzigen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Uno Animo