Sporthal de Weijer weer beschikbaar

Beste leden, ouder(s) en verzorger(s),

Vanaf maandag 31 oktober worden onze lessen weer volgens het originele lesrooster in sportcomplex de Weijer gegeven.

Tijdelijke sluiting

Door de tijdelijke sluiting van de sporthal, van 3 oktober tot en met 28 oktober, moesten wij onze lessen onderbrengen bij andere locaties. Deze week hebben wij van de gemeente het bericht ontvangen dat wij weer gebruik kunnen maken van het sportcomplex. Vanaf maandag 31 oktober zijn onze leden weer van harte welkom in sportcomplex de Weijer om onze sportlessen te volgen. Het lesrooster kan u terugvinden op onze website, onder ‘Lessen’ en dan ‘Lesrooster’, of gebruik de volgende snelkoppeling https://www.uno-animo.nl/lessen/lesrooster/.

Compensatie

Wij konden helaas niet alle lessen herplaatsen. Alle lesuren welke wij niet konden herplaatsen, zullen wij compenseren in de eerstvolgende contributie inning in de vorm van korting.

Dank!

Onze dank gaat uit naar onze vrijwilligers die hard gewerkt hebben aan het mogelijk maken van de alternatieve lessen. Ook danken wij de OMO Scholengroep, Carolus Borromeus College, HUP, Het Patronaat en de Brandevoortse Hoeve voor het fijn en constructieve meedenken en meewerken!

Vraag?

Mocht u hierover een vraag hebben, kan u mij hierover een e-mail sturen via het e-mailadres secretariaat@uno-animo.nl. Dan probeer ik uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Sebastiaan van de Ven
Secretariaat gymnastiekvereniging Uno-Animo