gelukkig nieuwjaar

Nieuwjaarsbrief bestuur & Nieuwjaarsgroet leiding

Beste leden,
Hierbij ontvangt u de Nieuwjaarsbrief van 2021. Hierin vindt u alle noodzakelijke informatie
zoals het jaarrooster, e-mailadressen en een deel van het beleid dat wij als vereniging voeren.
Bewaar deze brief dus goed. Alle overige informatie is te vinden op onze website: www.uno-animo.nl. Maandelijks sturen wij ook een digitale nieuwsbrief uit. Mocht u deze nog niet
ontvangen, dan kunt u zich via onze website aanmelden. U blijft dan altijd op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging.

Nieuwjaarsgroet