Leden enquête gym- en turnver. Uno-Animo

Beste lid of ouder/verzorger van een jonger lid van Gym- en Turn Vereniging Uno-Animo,

Tijdens de jaarvergadering van Uno-Animo afgelopen donderdagavond (27 maart) is verteld dat er een enqu