Leden en vrijwilligers bedankt!

Een paar jaar geleden stond Uno-Animo er financieel minder mooi voor. We moesten dus aan de bak om onze vereniging weer gezond te maken. Samen met commissie financiën hebben we alles doorgerekend en begroot. Aan de hand hiervan heeft de commissie onder andere besparingsvoorstellen gedaan aan het bestuur. Het bestuur heeft veel van deze voorstellen overgenomen en uitgerold binnen de vereniging. Ook onder de rest van de vrijwilligers werd meegedacht en zonder enige vorm van klagen konden we de bezuinigingen invoeren. Zo stemde bijvoorbeeld iedereen in om het jaarlijkse kerstpakket te schrappen. 
Enkele bezuinigingen zullen onze leden ook gevoeld hebben, maar gelukkig was er zelfs vanuit de leden begrip. We zullen dat dit jaar vieren tijdens ons 95 jaar jubileum.  

Om onze vrijwilligers te bedankten voor hun inzet en medewerking met de bezuinigingen van afgelopen jaren, hebben de voorzitter en penningmeester een kerstmuts opgezet en zijn zij iedereen een verrassing gaan bezorgen.   

Anton Font Freide 
Penningmeester Uno-Animo