Jaarvergadering 2020 uitgesteld

Beste leden, ouders/verzorgers,

Via dit bericht willen wij jullie op de hoogte brengen dat we hebben besloten de jaarvergadering over 2020, die gepland stond op 25 maart 2021, tot nader orde uit te stellen. Ondanks dat we begrijpen dat een jaarvergadering ook in digitale vorm kan plaatsvinden, zijn er een aantal redenen om toch te besluiten de jaarvergadering voorlopig uit te stellen. Dit zijn o.a. het feliciteren van de jubilarissen, het inzien van de kasboekhouding en het toegankelijk houden voor leden die niet online kunnen/willen aansluiten.

Wij hebben dus besloten de jaarvergadering uit te stellen tot een moment waarop minimaal een deel van de genodigden fysiek aanwezig kan zijn. We hebben echter wel een ultimatum gesteld voor het geval de corona maatregelen dit op termijn niet toelaat. Deze uiterlijke datum ligt op 1 juli 2021, het einde van dit sportseizoen. We hebben er vertrouwen in dat we voor die tijd een geschikt moment zullen vinden. Als de corona maatregelen echter het dan nog niet toelaten, dan zal de jaarvergadering alsnog volledig online gehouden worden.

Hopende hiermee jullie voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Uno-Animo