Jaarvergadering 2015

Jaarvergadering; 26 maart 2015.

Afmeldingen; Hans van der Horst, Dianne van Deursen, Martijn van Eerdt, Brigitte van der Linden, Marjan Adriaans, Danielle Latijnhouwers, Carla Willems, lisette Steenbakkers.

1.Opening door de voorzitter

Algemene ledenvergadering van de rooms katholieke gymnastiekvereniging Uno-Animo.
Fijn dat ik zoveel gezichten zie.
Dit is voor mij de eerste keer als voorzitter.
De belangrijkste bijeenkomst van het jaar.
Welkom aan de leden, leiding, bestuur, ereleden.

2. Notulen 90ste jaarvergadering d.d. 27-03-2014.

Zonder op of aanmerkingen worden de notulen vastgesteld.
Antoinette bedankt.

3. Financieel jaarverslag over 2014.

Maurice voorzitter van de commissie financiën, presenteert het financieel jaarverslag over 2014.
We sluiten dit jaar af met een negatief resultaat.
Dit komt ook doordat we een jubileumjaar achter de rug hebben en er ook extra activiteiten geweest zijn, meer dan in een regulier jaar.
Maurice bedankt.

4. Verslag kascommissie.

De kascommissie heeft de goedkeuring gegeven over het financieel verslag.
En de vergadering verleent decharge aan het bestuur over het gevoerde beleid.

5. Benoeming kascommissie voor het jaar 2015.

Het zag er allemaal netjes uit en de kascommissie gaat akkoord.
De vergadering is het ermee eens.
De vergadering verleend decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.”
Kascommissie; Wim Hees, Bram Vervoort en Carla Willems – Font Freide.
Aftredend binnen de kascommissie zijn dit jaar Wim Hees en Bram Vervoort.
Fenny Bergmans en Ans Verbeek melden zich als nieuw lid voor de kascommissie over het jaar 2015.

Kascommissie bedankt.

Pauze

6. Jaarverslag over het jaar 2014. Antoinette van Vaalen presenteert het jaarverslag.
Antoinette bedankt.

7. Bestuursverkiezing.

Hans van der Horst, Maurice Hanneman en Antoinette van Vaalen zijn aftredend en herkiesbaar.
Hans, Maurice en Antoinette treden weer toe tot het bestuur.

8. Rondvraag.

Geen.

Er zijn 5 mensen geslaagd als hulpleiding het afgelopen jaar.

Lynn Beernink
Iris van Heck
Kelly van Dijk
Tim Haeve
Kevin van de Maat.

9. Huldiging jubilarissen.

12,5 jaar;

Hans van der Horst, bestuurslid.
Maurice Hanneman, bestuurslid, voorzitter commissie financiën.
Antoinette van Vaalen, bestuurslid-secretariaat.

25 jaar;

Anja van der Linden
Paula van der Linden
Gertie Boonen
Saskia Gilbers
Anja van Meerwijk
Marlies van Dijk, bestuurslid.
De dames zijn allemaal leden van de damesfitheidsgroep van Paul Gottenbos.

40 jaar;

Marjan Adriaans kon helaas niet aanwezig zijn.
Annie Genefaas.
Beide lid van de damesfitheidsgroep van Paul Gottenbos.

10.Sluiting.

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen een gezond en sportief jaar toe.
Tot volgend jaar.

Foto’s

[flickr_set id="72157654134678725"]