Beleid Uno-Animo omtrent Coronavirus

Beste ouders/verzorgers en leden,

Middels dit bericht willen wij u informeren over ons beleid omtrent het coronavirus (COVID-19). 

Het beleid van Uno Animo is dat wij leiding, ouders/verzorgers en leden vragen zich te houden aan de adviezen van het RIVM. Dat betekent op dit moment dat men zelf dient te bepalen of het verantwoord is om les te geven, dan wel deel te nemen aan een les. Vooralsnog betekent dat voor de inwoners van Noord-Brabant dat bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts (>38graden) geadviseerd wordt om thuis te blijven.

Wij hebben de leiding instructie gegeven om een lid vriendelijk te verzoeken de les te verlaten mits hij/zij bovenstaande klachten vertoond. Wij snappen dat dit een grijs gebied is en vragen om uw begrip mocht een dergelijke situatie voorkomen.

Indien er een leiding uitvalt, dan zullen wij op zoek gaan naar een vervanging. Lukt dit niet, dan zult u hierover worden ingelicht en zal de les vervallen.

Met de laatste ontwikkelingen van gisteravond worden nu ook bepaalde sportwedstrijden afgelast. Ook hier volgen wij de adviezen van het RIVM en de KNGU, wat betekent dat vooralsnog de lessen gewoon doorgaan. Wij houden uiteraard de adviezen van het RIVM en de KNGU scherp in de gaten en zullen u zo snel mogelijk informeren mocht hier het beleid in wijzigen.  

Ons algemeen advies is om de informatie en richtlijnen op de website van het RIVM goed in de gaten te houden. 

Let uiteraard vooral op uw eigen gezondheid en dat van anderen om u heen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Uno Animo