96e jaarvergadering Uno-Animo

Afgelopen week hebben we de jaarvergadering over het jaar 2019 eindelijk tot stand kunnen laten komen. Wegens Corona hadden we deze vanaf april helaas uit moeten stellen. Maar met de juiste afstand en inschrijvingen konden we het dan eindelijk door laten gaan.

Na de opening door Arno van Hoof kunnen alle notulen van de 95e jaarvergadering doorgenomen worden zonder verdere vragen.

Hierna belangrijke pijlers van de vereniging worden gepresenteerd, leden, leiding en financiën.

Er zijn inmiddels vele commissies welke een bijdrage leveren aan de vereniging, waaronder natuurlijk na dit jaar ook een corona commissie. Daarnaast is er een heisessie dag geweest om het nieuwe bestuur te binden en goed te kijken welke taken er liggen en wie deze gaat invullen. 

Ook werd de commissie IK-sport uitgelicht, Uno-Animo vindt dat we laagdrempelige vereniging zijn, maar is dit daadwerkelijk zo? IK-sport gaat onderzoeken hoe laagdrempelig de vereniging is en komt met praktische handvatten terug waar mogelijk verbeteringen zijn. 

Qua financieel verslag kunnen we ook nog steeds met trots zeggen dat we een gezonde vereniging zijn. Zo gezond dat we ook onze leden tegemoet hebben kunnen komen voor de afgelaste lessen na de rake klappen van de corona periode.

Martijn heeft van het jaar 2019 weer een mooi verslag over dat jaar samen kunnen stellen.

In dat jaar hebben wij onder andere deelgenomen aan de Brabantse Acro kampioenschappen, is er een wedstrijd voor de recreatie turngroepen georganiseerd, hebben we samen carnaval gevierd, een ledendag gehouden, de Gymnastrada bij mogen wonen, een demodag gehad, één nieuwe hoofdleiding en twee hulpleidingen in de vereniging erbij gekregen, en nog veel meer activiteiten gehouden. Al met al een mooi en sportief jaar! 

Helaas nemen we dit jaar ook afscheid van 3 bestuursleden: Arno van Hoof, Martijn van Eerdt en Joline Honings stellen zich niet meer herkiesbaar. Maar Martijn en Arno blijven nog wel via commissies en lidmaatschap verbonden aan de vereniging. Daarnaast komen er 2 aspirant bestuursleden bij, namelijk Anita Weijmans en Tim Haeve, ook beide al lid en verbonden met onze vereniging.

Ook hebben we 9 jubilarissen: Louisan vd Coolen , Thea v Hoof, Marco vd Boogaard, Ria Beekman en Lizanne v Deelen zijn 12,5 jaar lid van de vereniging. Arno van Hoof  en Erica v Zonneveld zijn beide 25 jaar lid van de vereniging. Zij ontvangen allemaal een bondsspeldje, een bosje bloemen en een aandenken.

Hanneke Boymans  en Arno vd Reek  zijn beide 40 jaar lid van onze vereniging! Een enorme prestatie.

Vanuit de jaarvergadering, iedereen gefeliciteerd met hun jubileum! 

Dan hebben we nog Corrie van Rijsbergen. Corrie is al bijna 40 jaar bij onze vereniging en heeft zowat alle groepen wel al eens les gegeven. Op dit moment geeft ze nog les aan de kleutergroepen, masters, acro en sportcarrousel. Naast het lesgeven is zij ook actief in de commissies Arbo, Kleding en IK-sport. Al met al is Corrie altijd in de weer voor Uno-Animo en kunnen wij altijd op haar rekenen. Deze toewijding kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom dragen wij Corrie voor als ERELID. Hierop antwoordde Corrie volmondig JA! 

Al met al was het een mooie informatieve en geslaagde jaarvergadering!