93ste Jaarvergadering Uno-Animo

Afgelopen donderdag 31 maart vond de 93ste jaarvergadering van Gymnastiekvereniging Uno-Animo plaats in dorpspaviljoen De Weijer. Het openingswoord werd gehouden door voorzitter Arno van Hoof waarin hij het gevoerde beleid over 2016 toelichtte. Onderwerpen zoals werving van vrijwilligers en nieuwe leden werden besproken. Penningmeester Anton Font Freide presenteerde het financieel jaarverslag van 2016 en de begroting voor het jaar 2017.

Daarnaast waren er een aantal wisselingen in het bestuur; Angelique Hees en Marlies van Dijk traden af als bestuursleden. Zij worden vervangen door twee nieuwe bestuursleden; Sebastiaan van de Ven en Joline Honings.

Aan het einde van de vergadering werden een aantal jubilarissen gehuldigd; Piet Beekman en Yvonne Saasen als 12,5 jaar lid, Riet Coppelmans voor haar 25-jarig jubileum en Ans Verbeek, als gouden jubilaris, met een 50-jarig lidmaatschap. Ook werd Christian Meulendijks bedankt voor zijn rol tijdens de Sinterklaasvieringen in de afgelopen 30 jaar. Al deze jubilarissen werden, samen met de vertrekkende bestuursleden, bedankt met een bloemetje.

Na de vergadering kon iedereen nog even met elkaar bijpraten onder het genot van een drankje.

[flickr_set id=”72157678739355814″]