De donderdag recreatie turn groep

Meisjes recreatie turnen

Tijdens deze les turn je op recreatief niveau met meisjes van jouw leeftijd. Iedereen mag turnen op haar eigen niveau. De leden kunnen tijdens een les verschillende opdrachten krijgen op hetzelfde toestel. Voor ieder recreatief lid is er een uitdaging, maar daarnaast is het ook belangrijk dat er geturnd kan worden met plezier.
Naast het turnen wordt er af en toe ook een spel gedaan.
Er wordt niet meegedaan aan wedstrijden, wel is er regelmatig een clubkampioenschap waaraan iedereen kan deelnemen. Twee keer per jaar is er een open lesweek, tijdens deze les kan ieder lid aan haar ouders, familieleden, vrienden en vriendinnen laten zien wat ze afgelopen tijd geleerd heeft.

Lisa: “De les start altijd met een gezamenlijke inleiding. De inleiding is iedere les anders. Bijvoorbeeld een warming-up met spieroefeningen, werken met klein materiaal (bijvoorbeeld ballen of stokken), estafette enz.
Daarna wordt de groep gesplitst in meestal drie groepen en gaan we turnen. Of activiteiten die binnen een les passen. We maken gebruik van de balk, lange mat, kast, pegasus, brug, rekstok, ringen maar ook van allerlei klein materiaal.
Aan het einde van de les sluiten we meestal af met een kort spelletje.”

De lestijden zijn op donderdag. Exacte tijden zijn te vinden op het lesrooster.

[flickr_set id="72157635197075638"]